با توجه به توسعه فضای کارخانه و با اضافه نمودن ماشین آلات پیشرفته و بکارگیری تکنولوژی روز دنیا و همراهی نیروی انسانی خوش فکر و کاردان مصمم شدیم تا با افزایش کمی  و کیفی تولید انواع محصولات دندانپزشکی و بهداشتی و تکمیل سبد ایده آل ماکو نیاز جامعه دندانپزشکی و همینطور تمام خانواده ها را از لحاظ بهداشت دهان ودندان تامین نمائیم و همواره انتخاب اول آنها باشیم و با این منوال در اذهان و متخصصین  و همینطور آحاد مردم نشانگر سلامت وزیبایی باشیم.

ایده آل ماکو همه ساله با خلق محصولات جدید تنوع محصولات را افزایش می دهد با توجه به تحقیقات مستمر در دانشکده های دندانپزشکی کشور وکنترل کیفی وبرخوردار بودن محل کارخانه در شهر ماکو (مرز ترکیه) صادراتی به کشورهای همجوارترکیه ،آسیای میانه ودر سال 1371 به بلژیک آلمان ودر سال 1390 صادراتی به کشورآمریکا وکانادا آغاز نمود.

رفتن به ابتدای صفحه