مقاله ها

marjan NEW

 2 layer + 3 cook +13%  cross linker + 10%  Isosit+77 %  PMMA

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

رفتن به ابتدای صفحه