مقاله ها

B.STAR NANO BASE

 

    3 layer +4 cook + 40% NANO  Base  MATERIAL + 20% THF  MMA + 5% Ray sorb + 35%  PMMA  Nano Grade

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

رفتن به ابتدای صفحه